Сервиз на хладилни и товарни надстройки и ремаркета

3-big

Всичко за вашият камион

Ние сме тук, за да помогнем
Свържете се с нас

БЪРЗА РЕАКЦИЯ

Вашите камиони трябва да са в движение, а не в сервиза, за да ви изкарват пари.

КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

Ние ще ремонтираме това, което има нужда да бъде ремонтирано, вместо да сменим целия панел, надстройка.

КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Ние разполагаме с високо квалифицирани специалисти, които ще гарантират качеството на ремонта.

НАЙ-ИЗГОДНАТА ЦЕНА

Ние не работим евтино, но решението, което Ви предлагаме, Ви спестява реално много време и пари.

Галерия с ремонти, които сме извършили:

 

ФРИГОС - ИК

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

 

 

 1. Настоящите гаранционни условия се отнасят за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.
 2. Фирма “ Фригос-ИК EООД се задължава за своя сметка да отстрани всички производствени дефекти на продадените от нея продукти, проявени по време на гаранционния им срок.
 3. С всяка продажба  на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване „Фригос-ИК EООД издава приемо – предавателен протокол с данните на автомобила в който е монтирана съответната изолация или фургон и гаранционните срокове.
 4. Гаранционния срок започва да тече от датата на продажба и е посочен в Приемо-предавателния протокол или фактурата.
 5. Ремонт по време на гаранционния срок се извършва само след представяне на копие на Приемо-предавателния протокол и автомобиля е почистен.
 6. Гаранционния срок не тече по време на престой на продукта в сервиза за ремонт.
 7. По време на престоя на автомобила в сервиза, същият не е длъжен да осигурява оборотен.
 8. При възникване на предизвикан или непредизвикан техничически проблем, клиентът е длъжен писмено да уведоми “ФригоС-ИК” ЕООД и да предостави камиона за ремонт в сервиза на фирмата производител. Последният е длъжен да установи причината и да предприеме незбавни мерки за отстраняването на проблема, като уведоми писмено клиента за минималните срокове за ремонт.
 9. В случай, че клиентът не уведоми своевременно за възникнал технически проблем и в резултат възникнат допълнителни дефекти по фургоните / ремаркетата, гаранцията става невалидна.
 10. Сервизът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие престоя на в сервиза за ремонт.
 11. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е един месец, а минималния не по-малък от 24 часа от датата на приемане за ремонт. Всички ремонти се извършват в сервиза на Фригос-ИК EООД.
 12. Транспортните разходи до и от сервиза са за сметка на клиента.
 13. След приключване на ремонта клиента се уведомява чрез e-mail или телефонно обаждане
 14. Върху ремонтитените или подменени части, производителят е длъжен да осигури нова 12 месечна гаранция, която започва да тече от датата на предаване на транспортното средство на клиента.

 

 

 • Гаранционен срок е 12 месеца от датата на предаване

 

 • Дефекти и повреди получени в следствие на неправилна експлоатация не са предмет на гаранционни отношения в следствие на :

–  Претоварване на превозното средство.

 –  Транспортиране с незатворени врати.

 –  Използване на превозното средство при наличие на технически дефект, в резултат от което се появаява вторичен дефект.

 –  Неравномерно разпределяне на товара.

 –  Пътно транспортно произшествие.

 –  Не укрепване на товара, което води до повреждане на вътрешната облицовка при тръгване и спиране на  автомобила.

 

 

Адрес за кореспонденция      Божурище  бул. Европа  №10 
e-mail:      office@frigos.bg
/Управител/      Алексей Младенов   моб.0888 36 41 40
     Станимир Недялков   моб.0886 85 33 04